Category Archives: Digital Marketing

DIGITAL MARKETING

Digital marketing là việc sử dụng các công nghệ số và các nền tảng trực tuyến để quảng bá sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của một doanh nghiệp. Nó bao gồm sự tận dụng của Internet, trang web, mạng xã hội, email marketing, quảng cáo trực tuyến và nhiều phương pháp khác để […]

CASE STUDY

Một case study (nghiên cứu trường hợp) là một phân tích chi tiết về một tình huống cụ thể, thường là một vấn đề hoặc một thành công đáng chú ý trong một ngành công nghiệp hay tổ chức. Nó thường được sử dụng để nghiên cứu và hiểu rõ về cách một vấn đề […]