Category Archives: E-Commerce

E-COMMERCE

E-commerce (viết tắt của “Electronic Commerce”) là việc mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua Internet và các nền tảng trực tuyến khác. Nó cho phép người tiêu dùng và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện giao dịch mua bán qua môi trường điện tử. Trong e-commerce, người mua có thể duyệt […]

CASE STUDY

Một case study (nghiên cứu trường hợp) là một phân tích chi tiết về một tình huống cụ thể, thường là một vấn đề hoặc một thành công đáng chú ý trong một ngành công nghiệp hay tổ chức. Nó thường được sử dụng để nghiên cứu và hiểu rõ về cách một vấn đề […]