Category Archives: Production

PRODUCTION

Production là quá trình sản xuất và tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ từ nguyên liệu, công nghệ và lao động. Nó bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch, thiết kế, chế tạo, xử lý và hoàn thiện sản phẩm. Trong quá trình sản xuất, các tài nguyên được sử dụng và […]

CASE STUDY

Một case study (nghiên cứu trường hợp) là một phân tích chi tiết về một tình huống cụ thể, thường là một vấn đề hoặc một thành công đáng chú ý trong một ngành công nghiệp hay tổ chức. Nó thường được sử dụng để nghiên cứu và hiểu rõ về cách một vấn đề […]