Category Archives: Thị trường

THỊ TRƯỜNG

Thị trường là nơi giao thương và trao đổi hàng hóa, dịch vụ và tài sản giữa người mua và người bán. Nó là một hệ thống tổ chức và hoạt động trong kinh tế, nơi mà cung cầu và giá cả được hình thành. Trên thị trường, có sự tương tác giữa các người […]