1. THIẾT KẾ WEBSITE

NGOVN.AGENCY đã thực hiện hơn 200 dự án website, chúng tôi rút ra một triết lý sâu sắc rằng website chính là kho chứa toàn bộ thông tin đầu não của Doanh nghiệp. Sở hữu một website có tính hệ thống thông tin khoa học là điều cần có nếu muốn tăng doanh thu trên nền tảng website.

GIẢI PHÁP

CHÚNG TÔI MANG LẠI

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

2. SẢN XUẤT  PROFILE & TƯ LIỆU THƯƠNG HIỆU

Giữa rừng thương hiệu mọc lên mỗi ngày, nếu không có nhận diện thương hiệu khác biệt, rất có thể chúng ta sẽ bị lãng quên. Bằng quy trình sáng tạo dựa trên dữ liệu, NGOVN.AGENCY tạo nên  bộ nhận diện thương hiệu độc đáo, mang đậm bản sắc riêng  của doanh nghiệp.

GIẢI PHÁP

CHÚNG TÔI MANG LẠI

QUY TRÌNH LÀM VIỆC