NGOVN.AGENCY

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để hiểu rõ mục tiêu kinh doanh và yêu cầu của họ. Chúng tôi tạo ra các chiến lược tiếp thị phù hợp với từng khách hàng, bằng cách nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và xác định những cơ hội tiếp thị.

Team agency marketing của chúng tôi rất tận tâm và sáng tạo trong việc tạo nội dung và thiết kế, nhằm tạo ra sự thu hút và tương tác với khách hàng. Chúng tôi áp dụng các phương pháp tiếp thị trực tuyến và offline để tiếp cận khách hàng mục tiêu và tạo ra sự lan tỏa thương hiệu.

NGUYỄN MINH THIỆN

Nguyễn Minh thiện
GRAPHIC DESIGNER TEAM LEADER

MẤU THỊ MỸ HƯƠNG

Mấu thị mỹ hương
Planner

Lê Minh Hoàng
SOCIAL MEDIA TEAM LEADER

LÊ THỊ NGỌC DIỆU

lê thị ngọc diệu
CAMERAMAN & EDITOR

PHẠM THỊ KIM YẾN

PHẠM THỊ KIM YẾN
SALES

Võ Thị Bích Nhung
Accountant

Hoàng Văn Thiện
GRAPHIC DESIGNER

Phạm Trần Khánh Đoan
CONTENT MARKETING

Dương Phan Quỳnh Như
CONTENT MARKETING