THỊ TRƯỜNG

Thị trường là nơi giao thương và trao đổi hàng hóa, dịch vụ và tài sản giữa người mua và người bán. Nó là một hệ thống tổ chức và hoạt động trong kinh tế, nơi mà cung cầu và giá cả được hình thành.

Trên thị trường, có sự tương tác giữa các người mua và người bán thông qua một quy trình giao dịch. Người mua có nhu cầu và mong muốn sở hữu một sản phẩm hoặc sử dụng một dịch vụ, trong khi người bán cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Sự gặp gỡ giữa cung và cầu tạo ra sự trao đổi, trong đó người mua trả tiền hoặc trao đổi tài sản để sở hữu sản phẩm hoặc dịch vụ từ người bán.

Thị trường có thể phân chia thành nhiều loại khác nhau, như thị trường tiêu dùng, thị trường lao động, thị trường tài chính, và nhiều hơn nữa. Mỗi loại thị trường có những đặc điểm và quy luật riêng, và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như cung cầu, giá cả, quảng cáo, sự cạnh tranh, và các yếu tố kinh tế và chính trị khác.

Thị trường là một phần quan trọng của hệ thống kinh tế và đóng vai trò quan trọng trong quyết định về việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.