Category Archives: Branding

BRANDING

Branding là quá trình xây dựng và quản lý hình ảnh, giá trị và danh tiếng của một sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức trong tâm trí khách hàng. Nó là cách mà một thương hiệu được nhận diện và phân biệt khỏi các đối thủ cạnh tranh. Qua việc xác định những yếu […]

CASE STUDY

Một case study (nghiên cứu trường hợp) là một phân tích chi tiết về một tình huống cụ thể, thường là một vấn đề hoặc một thành công đáng chú ý trong một ngành công nghiệp hay tổ chức. Nó thường được sử dụng để nghiên cứu và hiểu rõ về cách một vấn đề […]